Stichting Trauma & Dissociatie 

Lotgenoten, hulpverleners & naastenDe Regels van de Discord. 

Iedereen op de server is volwassen en we verwachten van je dat je daarom goed in staat bent om na te gaan wat gepast is om te posten op deze discord en wat niet.

Omdat Trauma & Dissociatie een relatief groot platvorm is waar veel op gedeeld wordt, en ook veel op gedeeld mag worden hebben we wel een aantal regels opgesteld om zo de veiligheid en het overzicht voor leden te waarborgen.
Het niet naleven van de regels zal resulteren in of een gesprek, of indien nodig een time-out van de server. Per situatie wordt er beoordeeld hoe verder. In enkele gevallen zullen we direct overgaan op een ban. Dit gebeurt nooit zomaar. Deze reden wordt gecommuniceerd met de leden.
Als Moderatie team Trauma & Dissociatie staan wij continu in contact met elkaar en maken wij weloverwogen beslissingen. Die kunnen soms hard overkomen maar zijn uiteindelijk enkel bedoelt voor de veiligheid van de gehele server

 ALGEMENE REGELS LOTGENOTEN 

 

Verantwoordelijkheid
Regel 1:
Iedereen met DIS/AGDS, CPTSS of enige vorm van fragmentatie is verantwoordelijk voor het gedrag van het hele systeem. Dat betekent dat jij ondanks je verdeeldheid, en delen misschien gedrag kan vertonen waar je niet achterstaat, de regels dienen nageleefd te worden en jullie zijn altijd verantwoordelijk voor het gedrag wat er vertoond wordt.

Regel 2:
Wanneer je iets wil delen wat mogelijk triggerend kan zijn voor anderen doe dit dan in de daarvoor bestemde kanalen en gebruik een TW en zet het bericht in een spoiler. Berichten die niet goed gespoilerd worden, worden verwijderd. Voor meer uitleg hierover kan je kijken naar de Triggerlijst. We verwachten van je dat je zelf goed nadenkt alvorens je een mogelijk triggerend bericht post.

Regel 3a:
Doe je een zelfmoordaankondiging in de server, of plaats je een bericht in de server wat een zelfmoord aankondiging impliceert resulteert dit direct in een tijdelijke ban, dit doen we omdat berichten van deze aard zeer triggerd kunnen zijn voor andere lotgenoten. Als je in gevaar (dreigt) te raken neem contact op met https://www.113.nl/ , de huisartsenpost of bel 112

Regel 3b:
Bij openlijke crisisuiting worden berichten verwijderd in het belang van de server en de kwetsbare mensen die erin zitten. Zelf zal je dan tijdelijk gemute worden op de server tot de crisis over is. Voor hulp in de crisis verwijzen we je door naar de Hulp en Crisislijnen.

Regel 4:
Houdt rekening met elkaars kwetsbaarheid, iedereen op deze server is lotgenoot en heeft een verleden van (vroegkinderlijk)trauma. Wees respectvol naar elkaar gebruik geen haatdragende teksten of persoonlijke aanvallen.🦖 <- Hier is de emoji! Heb respect voor iemands afkomst seksualiteit, overtuigingen ed.


Veiligheid

Regel 5:

Deze server is enkel voor mensen met een achtergrond van (vroegkinderlijk) trauma. Zogenaamde ‘endogenic-systemen’ worden niet toegelaten.

Regel 6:
Deze server hanteert het trauma perspectief als oorzakelijkheid van de ontwikkeling van DIS/AGDS en CPTSS. Andere perspectieven of de suggestie dat deze iatrogeen ontwikkeld zijn, zijn verboden..

Regel 7:
Om stigmatisering te voorkomen willen we vragen niet te spreken over vormen van (emotionele) mishandeling en/of verwaarlozing die zouden voortkomen uit een bepaalde stoornis. In deze server hebben wij de visie dat de persoon die (emotioneel) mishandelt en/of verwaarloost verantwoordelijk is voor zijn/haar/diens daden. De stoornis van de dader(s) is mogelijk een verklaring, maar niet de rede van het emotioneel geweld of verwaarlozing. Daarin ligt altijd de verantwoordelijkheid van de dader zelf.

Regel 8:
Heb je negatieve of traumatische ervaringen opgedaan in een zorginstelling? Dat mag je bespreken in het kanaal Iatrogene Schade. De regel daarin is wel dat je:
1) Niet de naam van de behandelplek noemt
2) Niet namen van behandelaren noemt.
Uitzondering:
1) Je mag wel namen van behandelaren noemen die een berisping hebben gehad, uit hun functie zijn gezet, of negatief in het nieuws zijn geweest.
2) Ook mag je namen noemen van behandelplekken die negatief in het nieuws zijn geweest.
3) Je mag ook namen van klinieken noemen die niet meer bestaan/opgeheven zijn.


Moderatie
Regel 9:
Doe niet aan ‘mini-modden’. Mini-modden houdt in dat je als regulier lid andere leden op de regels wijst. Dit is de taak van de Moderators. Als je een bericht ziet waarvan je denkt dat deze de regels overschrijdt, meldt dit dan aan ons via een Ticket.

Regel 10:
Voor jonge delen hebben we speciaal een afgesloten kanaal waar zij in kunnen praten. Jonge delen mogen alleen in deze kanalen praten en niet in de rest van de server.

Regel 11:
In de Hulpverlener en Naasten Kanalen geen discussie of persoonlijke moeilijkheden delen. Ook mag je geen vragen stellen over jouw persoonlijke situatie. Deze kanalen zijn ervoor om mensen van buitenaf te informeren over hoe het leven met DIS/AGDS en PTSS kan zijn, niet als extra therapeutische hulpbronnen.

Regel 12:
Als je Plural Kit gebruikt ben je verplicht om een system tag in te stellen, een algemene naam waaraan je herkenbaar bent voor andere leden. Ook ben je verplicht dezelfde tag in je gewone username te plaatsen. Als de tag te onduidelijk is kunnen we je vragen deze aan te passen.

Regel 13:
Als een Moderator je vraagt een gesprek te verplaatsen of te stoppen, ga hier dan niet tegenin. Als moderatoren is het ons doel om de gehele server zo veilig mogelijk te houden voor iedereen. Eventuele moeilijkheden, worden individueel opgepakt

Het moderatie team heeft altijd het laatste woord in besluiten over de server en evt ban's.
❗ LET OP!
Na een ban ben je ook niet meer welkom met andere accounts. Alle ban's communiceren wij met de moderatoren van andere Discords waar wij contact mee hebben. Als je bij ons de regels breekt ben je dus ook niet meer welkom op andere Discords.


 ALGEMENE REGELS HULPVERLENERS/NAASTEN 


Veiligheid
Regel 1:
De kanalen van de server waar u toegang tot krijgt na de verificatie gaan in op kwetsbare onderwerpen rondom leven met CPTSS/DIS/AGDS. U mag alles delen of vragen maar houdt rekening met de kwetsbare doelgroep.
De deelnemers die u spreekt hebben met een goedkeuring zelf aangegeven in de hulpverlener kanalen te praten over hun ervaringen. Echter dit blijven mensen die kwetsbaar kunnen zijn, houdt hier rekening mee in het gesprek.

Regel 2:
Wanneer u iets wil vragen of delen wat mogelijk triggerend kan zijn voor anderen zet hier dan TW (triggerwarning) voor en zet het bericht tussen 2 rechte haakjes op deze manier:
| | Voorbeeld | |
Haal de spaties tussen de haakjes weg.
||Voorbeeld||.
Deelnemers mogen altijd kiezen niet te antwoorden op een vraag. U heeft nergens recht op.

Regel 3:
Houdt gepaste afstand tot de deelnemers. Doe geen uitspraken rondom therapie die u niet waar kunt maken.
Mocht u een deelnemer herkennen als client, ga hier dan op een professionele manier mee om. En denk aan geheimhoudingsplicht.

Regel 4:
Deze server is bedoelt om mensen te helpen in hun proces rondom de acceptatie en heling van vroegkinderlijk trauma, stel geen vragen, maak geen opmerkingen die mogelijk schadelijk kunnen zijn.


Visie:
Regel 5:
Deze server hanteert het traumaperspectief als oorzakelijkheid van de ontwikkeling van DIS/AGDS en CPTSS, andere perspectieven of de suggestie dat deze iatrogeen ontwikkeld zijn, zijn verboden. Daar deze onze kwetsbare leden zeer kunnen triggeren in hun dissociatie. En daarnaast wetenschappelijk inaccuraat zijn.

Regel 6:
Om stigmatisering te voorkomen willen we vragen niet te spreken over vormen van (emotionele) mishandeling en/of verwaarlozing die zouden voortkomen uit een bepaalde stoornis. 🦖 <- Hier is de emoji
In deze server hebben wij de visie dat de persoon die (emotioneel) mishandelt en/of verwaarloost verantwoordelijk is voor zijn/haar/diens daden.
De stoornis van de dader(s) is mogelijk een verklaring, maar niet de rede van het emotioneel geweld of verwaarlozing. Daarin ligt altijd de verantwoordelijkheid van de dader zelf.


Moderatie:
Regel 7:
Sommige mensen in deze server zullen praten vanuit verschillende namen (via de Plural kit, een bot die het mogelijk maakt meerdere namen aan je account toe te voegen), ga hier op een respectvolle manier mee om.

Regel 8:
Als een Moderator je vraagt een gesprek te verplaatsen of te stoppen, ga hier dan niet tegenin. Als moderatoren is het ons doel om de gehele server zo veilig mogelijk te houden voor iedereen. Eventuele moeilijkheden, worden individueel opgepakt.

Het moderatie team heeft altijd het laatste woord in besluiten over de server en evt ban's.
❗ LET OP!
Na een ban ben je ook niet meer welkom met andere accounts. Alle ban's communiceren wij met de moderatoren van andere Discords waar wij contact mee hebben. Als je bij ons de regels breekt ben je dus ook niet meer welkom op andere Discords.