TRAUMA EN DISSOCIATIE DIS/AGDS, CPTSS

Lotgenoten, hulpverleners & naastenDe Regels van de Discord. 

Omdat we een plek bieden voor zeer kwetsbare mensen met DIS/AGDS, CPTSS hebben wij een aantal regels opgesteld waar iedereen in de server zich aan dient te houden. 
Bij overtreding van deze regels worden leden eerst na overleg in het moderatorteam aangesproken, vervolgens krijgen zij een tweede kans als het gedrag niet aangepast is dan verbannen wij na zorgvuldige overwegingen het lid in het belang van de veiligheid van de gehele server. 

Op deze pagina zullen onderaan alle Ban's met hen reden zonder toenaam worden bijgehouden. Hierin willen wij volledige transparantie bieden in onze processen, zo ook aan onze leden. 

-------- ALGEMENE REGELS LOTGENOTEN --------

1. Deze server is puur bedoelt als veilige plek voor mensen met CPTSS, DIS of AGDS of die een vermoeden hebben van.

2. Wees respectvol naar elkaar gebruik geen haatdragende teksten of persoonlijke aanvallen. Heb respect voor iemands afkomst seksualiteit, overtuigingen ed.

3. Wanneer je iets wil delen wat mogelijk triggerend kan zijn voor anderen doe dit dan in de daarvoor bestemde kanalen en gebruik een TW (Trigger Warning) en zet het bericht in een spoiler.

4. Mocht je je onprettig voelen in de server door iets wat iemand gezegd heeft, schroom dan niet om naar de Admins of moderatoren te stappen.

5. In deze server kunnen mensen zitten die kwetsbaar zijn, houdt hier rekening mee in het gesprek.

6. Zorg dat je geen pornografische of aanstootgevende zaken deelt. gesprekken over seksualiteit zijn uiteraard toegestaan, echter in de daarvoor bestemde kanalen.

7. Oordeel niet over wat mensen delen. In deze server zitten mensen met DIS/AGDS, oordeel niet over wat voor soort delen of de oorsprong van deze delen/alters. Wees erop berust dat het voor kan komen dat mensen dezelfde delen/alters kunnen hebben. Dit is normaal, en dient niet over geoordeeld te worden.

8. Voor mensen met DIS of AGDS heb je/jullie de optie om gebruikt te maken van Plural Kit.  Dit is echter geen verplichting.

9. Deze server is enkel voor traumagenetische systemen, mensen met een achtergrond van (vroegkinderlijk) trauma. Zogenaamde ''Endosystemen'' worden niet toegelaten (systemen zonder trauma basis)

10. De server is bedoelt om elkaar te helpen, niet bedoelt om elkaar te triggeren/te stimuleren in destructief gedrag. Als iets je triggert, geef dit dan aan.

11. Deze server hanteert het trauma perspectief als oorzakelijkheid van de ontwikkeling van DIS/AGDS en CPTSS. Andere perspectieven of de suggestie dat deze iatrogeen ontwikkeld zijn worden verzocht om niet over te spreken in de server. Omdat deze wetenschappelijk inaccuraat zijn gebleken tevens onze leden kunnen triggeren.

12. Doe je een zelfmoordaankondiging in de server, of plaats je een bericht in de server wat een zelfmoord aankondiging impliceert resulteert dit direct in een tijdelijke ban. Wij zijn geen hulpverleners en kunnen je niet helpen in acute noodsituaties. Als je in gevaar (dreigt) te raken neem contact op met https://www.113.nl/ , de huisartsenpost of bel 112 113 | zelfmoordpreventie | ☎ 0800-0113

-> 🦖 Hier is de emoji! (voor verificatie)

13. Bij openlijke crisisuiting worden berichten verwijderd  in het belang van de server en de kwetsbare mensen die erin zitten. Zelf zal je dan tijdelijk gemute worden op de server tot de crisis over is. Voor hulp in de crisis verwijzen we je door naar ⚠️┃hulp・en・crisislijnen

14. Geen discussies voeren over Covid-19. Hier zijn andere groepen/servers waar je daarover kan praten.

15. Heb je negatieve of traumatische ervaringen opgedaan in een zorginstelling? Dat mag je bespreken in een speciaal kanaal; 🧠┃iatrogene・schade🔒.  De regel daarin is wel dat je:
1. Niet de naam van de behandelplek noemt of namen van behandelaren noemt. (Uitzondering: Je mag wel namen van behandelaren noemen die een berisping hebben gehad, uit hun functie zijn gezet, of negatief in het nieuws zijn geweest. Ook mag je namen noemen van behandelplekken die negatief in het nieuws zijn geweest. Je mag ook namen van klinieken noemen die niet meer bestaan/opgeheven zijn.

16. probeer niet te ‘mini-modden’. Mini-modden houdt in dat je als regulier lid andere leden op de regels wijst. Dit is de taak van de @Moderators of de @Admins . Als je een bericht ziet waarvan je denkt dat deze de regels overschrijdt, meldt dit dan aan ons via een ticket.

17. Om stigmatisering te voorkomen willen we vragen niet te spreken over vormen van (emotionele) mishandeling en/of verwaarlozing die zouden voortkomen uit een bepaalde stoornis. In deze server hebben wij de visie dat de persoon die (emotioneel) mishandeld en/of verwaarloosd verantwoordelijk is voor zijn/haar/diens daden. De stoornis van de dader(s) is mogelijk een verklaring, maar niet de rede van het emotioneel geweld of verwaarlozing. Daarin ligt altijd de verantwoordelijkheid van de dader zelf. We willen rekening houden met alle leden die op deze server zitten en voorkomen dat zij zich gestigmatiseerd voelen. 

18. Voor jonge delen hebben we speciaal een afgesloten kanaal waar zij in kunnen praten. Hierbij is de regel dat als je in een jong kinddeel zit, je in het kanaal blijft voor jonge delen en niet berichten stuurt in de rest van de server. Deze berichten worden verwijderd. Om toegang te krijgen bij het kanaal jonge delen kan je kijken bij #🆔┃rollen


19. Als je Plural Kit gebruikt ben je verplicht om een system tag in te stellen, een algemene naam waaraan je herkenbaar bent voor andere leden. Als de tag te onduidelijk is kunnen we je vragen deze aan te passen

20. In de Hulpverlener en Naasten Kanalen gelieve geen discussie of persoonlijke moeilijkheden delen. Deze kanalen zijn ervoor om mensen van buitenaf te informeren over hoe het leven met DIS/AGDS en PTSS kan zijn. Mocht dit niet lukken, zouden we graag willen vragen om de rol @In gesprek met niet aan te klikken.

21. Iedereen met DIS/AGDS, CPTSS of enige vorm van fragmentatie is verantwoordelijk voor het gedrag van het hele systeem. Dat betekent dat jij ondanks je verdeeldheid, en delen misschien gedrag kan vertonen waar je niet achterstaat, de regels dienen nageleefd te worden en jullie zijn altijd verantwoordelijk voor het gedrag wat er vertoond wordt.

22. Als een @Admins of @Moderators je vraagt een gesprek te verplaatsen of te stoppen, ga hier dan niet tegenin. Als moderatoren is het ons doel om de gehele server zo veilig mogelijk te houden voor iedereen. Eventuele moeilijkheden, worden individueel opgepakt.

23. Het niet naleven van de regels zal resulteren in of een gesprek, of indien nodig een time-out van de server. Per situatie wordt er beoordeeld hoe verder. In enkele gevallen zullen we direct overgaan op een ban. Dit gebeurt nooit zomaar. Deze reden wordt gecommuniceerd met de leden.


Als Moderatie team Trauma & Dissociatie staan wij continu in contact met elkaar en maken wij weloverwogen beslissingen. die kunnen soms hard overkomen maar zijn uiteindelijk enkel bedoelt voor de veiligheid van de gehele server  💚

 

- ALGEMENE REGELS HULPVERLENERS/NAASTEN ----

1. De kanalen van de server waar u toegang tot krijgt na de verficatie gaan in op kwetsbare onderwerpen rondom leven met CPTSS/DIS/AGDS. U mag alles delen of vragen maar houdt rekening met de kwetsbare doelgroep ❤️

2. Gebruik geen nare of haatdragende teksten. Heb respect voor iemands afkomst, seksualiteit, overtuigingen etc.

3. Wanneer u iets wil vragen wat mogelijk triggerend kan zijn voor anderen zet hier dan TW (triggerwarning) voor en zet het bericht tussen 2 rechte haakjes op deze manier || trigger | | (maar dan zonder spatie. Deelnemers mogen altijd kiezen niet te antwoorden op een vraag. U heeft nergens recht op.

4. Heeft u het idee dat regels niet gehandhaafd worden, schroom dan niet om naar de Admin's te stappen 

5. De deelnemers die u spreekt hebben met een goedkeuring zelf aangegeven in de hulpverlener kanalen te praten over hun ervaringen. Echter dit blijven mensen die kwetsbaar kunnen zijn, houdt hier rekening mee in het gesprek.

6. In deze server zitten mensen met DIS/AGDS, oordeel niet over wat voor soort delen of de oorsprong van deze delen/alters. Dit is heel normaal.

7. Voor hulpverleners geldt, houdt gepaste afstand tot de deelnemers. (!) Doe geen uitspraken rondom therapie die u niet waar kunt maken.

Emoji voor de verificatie > 🦖

8. Mocht u een deelnemer herkennen als client, ga hier dan op een professionele manier mee om. En denk aan geheimhoudingsplicht.

9. Deze server is bedoelt om mensen te helpen in hun proces rondom de accepatie en heling van vroegkinderlijk trauma, stel geen vragen, maak geen opmerkingen die mogelijk schadelijk kunnen zijn of kunnen aanzetten tot destructief gedrag.

10. Sommige mensen in deze server zullen praten vanuit verschillende namen (via de Plural kit, een mod die het mogelijk maakt meerdere namen aan je ac toe te voegen), ga hier op een respectvolle manier mee om.

⚠️ 11. Deze server hanteert het traumaperspectief als oorzakelijkheid van de ontwikkeling van DIS/AGDS en CPTSS, andere perspectieven of de suggeratie dat deze iatrogeen ontwikkeld zijn. zijn STRIKT verboden. Daar deze onze kwetsbare leden zeer kunnen triggeren in hun dissociatie. En zijn wetenschappelijk inacuraat.

12. Doet een lid een zelfmoordaankondiging in de server, of plaatst deze een bericht in de server wat een zelfmoord aankondiging impliceert, resulteert dit direct in een tijdelijke ban. Wij zijn geen persoonlijke hulpverleners en kunnen niet helpen in acute noodsituaties. Als mensen in gevaar (dreigen) te raken wordt verwezen naar https://www.113.nl/ , de huisartsenpost of 112
113 | zelfmoordpreventie | ☎ 0800-0113

13. Geen discussies voeren over Covid-19. Hier zijn andere groepen/servers waar je daarover kan praten.

 

We gaan uit van de goede intenties van alle lotgenoten en andere leden in de discord. Toch gaat er ondanks die wederzijdse goede intenties soms iets mis. En dan scheiden soms onze wegen. Dit is niet onze hobby, integendeel, maar wij willen een zo veilig mogelijke plek realiseren en daar horen soms moeilijke beslissingen bij, zoals onderstaande ban's. 
💚💚💚

Totaal aantal ban's en redenen. (6)

6. ban | case ** — 04-04-2022
Offender: ****
Reason: Beste ** deze manier van communiceren is zeer manipulatief en is in strijd met de regels die wij hanteren voor deze discord. Het is dan ook om die reden dat wij besloten hebben om over te gaan op een ban. Ivm het schenden van de regels 5, 7 en 12. En daarnaast willen wij je met klem verzoeken te kijken naar de lijst hulp en crisislijnen gezien je laatste regel. Zie website traumaendissociatie.nl
Responsible moderator: Lauren's Puzzel🧩
✉️ D.m.v. mailcontact na de Ban de scheiding tussen beide partijen voldoende afgesloten door uitgebreid inzage te geven in de beweegredenen van het moderatie team.


5. ban | case ** — 30-03-2022
Offender: ****
Reason: Na zorgvuldig overleg collectief besloten de toegang tot de server te ontzeggen op basis van het breken van serverregels, het daarna opzoeken van persoonlijke confrontatie met een Admin, na herhaaldelijk aangeven van diens grens. Vervolgens in het herstel gesprek met het hele moderatieteam niet instaat cooperatief te communiceren leidend tot passief aggressief manipulatief gedrag. het herstelgesprek is onvoldoende gebleken. In verband met de veiligheid van de server en diens kwetsbare leden overgegaan tot een ban.
Responsible moderator: Lauren's Puzzel🧩


4. ban | case ** — 23-03-2022
Offender: ****
Reason: Stuurt via PB seksueel grensoverschrijdende berichten. Direct gebanned.
Responsible moderator: Robin &the Frogs 🐸

3. ban | case ** —  18-03-2022 
Offender: #*******
Reason: Grensoverschrijdend gedrag naar leden toe “Kom in DM, denk aan een leuke jongen” in het kanaal jonge delen. Directe ban ivm het behouden/garanderen van de veiligheid van alle leden hier. + extra account aangemaakt, ook directe ban. Direct gebanned.
Responsible moderator:
Robin &the Frogs 🐸


2. Ban | case **  — 09-02-2022
Offender: #********
Reason: Hoi ******, ik heb helaas vervelend nieuws
Wij hebben als moderators uit verschillende hoeken geluiden gehoord dat jouw communicatie stijl over de grenzen gaat van diverse leden op de server. Wij zien duidelijk dat je geen kwade intenties hebt, maar denken dat deze server geen geschikte plek is voor een aantal dingen die je bespreekt. Voor een al kwetsbare groep is veiligheid het absoluut aller belangrijkste wat we kunnen bieden en wij voelen ons hierdoor genoodzaakt om je toegang tot de server te ontzeggen.

Responsible moderator: Robin &the Frogs 🐸
-

1. ban | case ** —  1-3-2022 
Offender: #*************
Reason: Beste **********, in verband met berichten vanuit meerdere leden uit de server over de communicatiestijl en het onvoldoende rekening houden met andermans kwetsbaarheden. Waar we herhaaldelijk op hebben gewezen. Hebben we helaas moeten concluderen dat we je verbannen van de server op basis van regel 5. Dit is een keuze gemaakt door het moderatatieteam in het belang voor de hele server.
Hopelijk vind je elders een plek waar je terecht kan en denk om je veiligheid.
Groeten,
Het team Trauma & Dissociatie

Responsible moderator: Laurens Puzzel🧩