TRAUMA EN DISSOCIATIE DIS/AGDS, CPTSS

Lotgenoten, hulpverleners & naastenWaarom en hoe?! gebruiken jullie Discord?

Dat is een hele goede vraag, want in Nederland is Discord nog niet zo bekend en kan het platform in het begin wat ingewikkeld ogen. (kom je er niet uit?, klik hier voor meer hulp!)

Wat wij het ALLER belangrijkste vonden toen we deze server opzette, is dat het een veilige, mogelijke anonieme plek zou worden die we goed kunnen modereren. Onze leden zijn tenslotte mensen met DIS/AGDS en/of CPTSS en kunnen kwetsbaar zijn. Discord geeft ons deze mogelijkheden en meer. De verificatie en het claimen van het account is erg belangrijk als extra veiligheidsstap voor onze server 💚
Veiligheid voorop!

Bij het aanklikken van de aanmeld link https://bit.ly/Trauma-en-Dissociatie-Discord belanden mensen na het aanmaken van een Discord account en het klikken op het groene hartje in het Welkom-kanaal. In dit kanaal kunnen alleen de Admins, en word je de vraag gesteld of je een; Lotgenoot, hulpverlener of naaste bent.
Naar aanleiding van jouw antwoord zul je toelaten worden bij het voor jou passende verificatieproces. Hier is expres voor gekozen zodat iedereen die zich aanmeld bij onze server een passend verificatieproces doorloopt doormiddel van een 'ticket' en een aantal vragen die we stellen n.a.v. de regels.  Zodra het verificatieproces doorlopen is wordt u pas toegelaten tot de kanalen die passen bij uw rol dat kan Lotgenoot, hulpverlener, naaste, of coach zijn. De hulpverlener/naasten kanalen zijn expres volledig afgesloten van de lotgenoten kanalen zodat we een veilige afgesloten omgeving creëren. Wel kunnen leden zelf een rol aanklikken in de server die hen de mogelijkheid geeft in gesprek te gaan met de hulpverleners/naasten. Om zo informatie te verstrekken.

Over de Plural-kit  👥
In Discord is er een mogelijkheid om vanaf 1 account toch vanuit verschillende namen te praten. Deze 'bot' heet 'Plural kit'. Wij hebben gekozen de Plural Kit te implementeren in de server om mensen met DIS/AGDS en hun delen de ruimte te geven allen zichzelf te zijn en onder eigen deelnaam te praten, zonder daarover te oordelen. Het kan voor sommige mensen met dissociatieve delen erg fijn zijn om openlijk vanuit hun verschillende delen te kunnen praten. Dit is per persoon verschillend en kan ook afhankelijk zijn van de fase van iemands helingsproces of praten vanuit verschillende namen gewenst is, maar wij willen wel graag de mogelijk bieden tot.
Tenslotte is iedereen welkom.
Jij of jullie. 💚