Stichting Trauma & Dissociatie 

Lotgenoten, hulpverleners & naastenHulp en crisislijnen. 📞💬

Wij zijn geen persoonlijke hulpverleners, wij zijn een online plaats om met elkaar te helen van de gevolgen van vroegkinderlijk trauma. 

Ben je nu in crisis of heb je vragen die niet aansluiten bij onze discord, hebben we onderstaande een lijst met hulpbronnen die ook terug te vinden is in de Discord. 


ZELFMOORDPREVENTIE

⚠️ In geval van direct gevaar, bel 112 of de huisartsenpost⚠️

Nederland 
http://www.113online.nl/  Denk je aan zelfmoord?
Heb je nu hulp nodig? Chat of bel 113 of gratis 0800-0113


Belgie
https://www.zelfmoord1813.be/ Bij de Zelfmoordlijn1813 staat er iemand voor je klaar. Elk gesprek is anoniem en gratis.

LUISTERLIJNEN
Nederland & internationaal
http://www.korrelatie.nl/. MIND Korrelatie is een landelijke organisatie. Wij bieden anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.

https://www.deluisterlijn.nl/ Dag en nacht een luisterend oor

https://wijzijnmind.nl/help-mij Zit je ergens mee of zie je het (even) niet meer zitten? Heb je een vraag of probleem waar je met iemand over wilt praten?

https://www.7cupsoftea.com/ grootschalige internationale luisterlijn met chatfunctie


(HUISELIJK) GEWELD/MISHANDELING
⚠️ In geval van direct gevaar, bel altijd 112⚠️

Nederland 
https://veiligthuis.nl/ Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

https://www.slachtofferhulp.nl/ emotionele, praktische en juridische steun na een ingrijpend incident

http://www.slachtofferwijzer.nl/ vind hulpverlening en informatie als slachtoffer en naaste

https://www.fier.nl/ landelijk expertisecentrum voor loverboy problematiek, eergerelateerd geweld, mensenhandel, kindermishandeling en vroegkinderlijk trauma

https://www.blijfgroep.nl/ Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen

http://www.kadera.nl/ Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, kunnen bij Kadera terecht voor opvang en/of begeleiding.

http://www.stichtingwende.nl/ crisisopvang en zelfstandig wonen

Belgie
http://www.vkantwerpen.be/ vertrouwenscentrum kindermishandeling

http://www.nupraatikerover.be/ Nupraatikerover.be is een chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld.


SEKSUEELMISBRUIK
⚠️ In geval van direct gevaar, bel altijd 112⚠️

Nederland
https://centrumseksueelgeweld.nl/ professionele hulp voor iedereen die seksueel geweld heeft meegemaakt

https://www.verbreekdestilte.nl/ hulplijn van Slachtofferhulp Nederland gericht op seksueel misbruik

https://www.helpwanted.nl/ hulp en advies bij online seksueel misbruik

http://www.scharlakenkoord.nl/ hulp bij (gedwongen) prostitutie

http://www.blauwemaan.nl/ hulp na onvrijwillige seks en misbruik

http://www.vpsg.nl/ advies en ondersteuning bij seksueel geweld, godsdienst en zingeving

http://www.prettywoman-utrecht.nl/ Hulp bij relaties, seksualiteit en dwang


JURIDISCHE ORGANISATIES
https://www.art1.nl/  Hét landelijk expertisecentrum op het gebied van het voorkomen en bestrijden van discriminatie op alle gronden.

https://www.schadefonds.nl/ Schadefonds Gewelds­misdrijven is er voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben of hadden.

https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/register-advocaten/ Vind de juiste (slachtoffer)advocaat

https://www.juridischloket.nl/ Gratis persoonlijk juridisch advies

https://www.akj.nl/welkom/ vertrouwenspersoon in de jeugdzorg

https://www.pvp.nl/WVGGZ/ Stichting Patientenvertrouwenspersoon, Nederland

https://cce.nl/ consultatie   CCE, voor advies bij vastgelopen behandelrelaties

OVERIGE HULPORGANISATIES
http://www.zelfbeschadiging.nl/ Stichting Zelfbeschadiging is er voor mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs.

https://stichtingborderline.nl/ Stichting Borderline is een landelijk erkende patiëntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis of mensen die zich hier in herkennen

https://transvisie.nl/ Transvisie zet zich in voor alle mensen met vragen rond hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving.

https://www.coc.nl/ COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s).

https://www.siriz.nl/ hulp bij onbedoelde zwangerschap

https://fiom.nl/ Fiom is dé specialist bij een ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen!

https://www.fairwork.nu/ FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland en komt op voor de belangen van de slachtoffers daarvan.

https://www.comensha.nl/ Als landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel zetten wij ons in voor de belangen en rechten van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland.

https://www.steunbijverlies.nl/ Hulp en advies bij rouw en verlies

https://www.proud2bme.nl/ online hulp voor iedereen met een eetstoornis

https://www.ixtanoa.nl/ Eetstoornis, ervaringsdeskundigen, laagdrempelig

http://www.leerpuntadd.nl/ informatie over hoe om te gaan met AD(H)D

https://impulsenwoortblind.nl/ Vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie

https://depressievereniging.nl/ Voor depressie en depressie connect

https://www.psychosenet.nl/ Hét platform over psychosegevoeligheid, stemming, trauma en herstel

https://plusminus.nl/ Plusminus is dé vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten. Wij maken ons sterk om de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een bipolaire aandoening te verbeteren en het stigma op psychische kwetsbaarheid te bestrijden.

https://adfstichting.nl/ De ADF stichting is een patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten.