Stichting Trauma & Dissociatie 

Lotgenoten, hulpverleners & naastenFeestdagen?!

Feestdagen met '?!' erachter? waarom dat? 

De realiteit is dat voor veel mensen met een verleden van vroegkinderlijk trauma 'Feestdagen' niet in het teken staan van feest of genieten van vrije dagen. Juist omdat in het verleden trauma vaak voorkwam tijdens deze feestdagen. Om meerdere redenen, tijdens Feestdagen is er vaak een door de maatschappij oplegde sociale druk op iedereen. Bij mensen waarbij de huiselijke sfeer al onveilig is kan deze druk leiden tot een toename van spanning en huiselijk geweld. Kennispunt Movisie (2021) beschrijft als voorbeeld een verdubbeling van het aantal huiselijk geweld incidenten tijdens Kerst. 

Ook kunnen Feestdagen samenhangen met bepaalde vormen van emotionele/fysieke mishandeling of misbruik. Mensen met religieus trauma kunnen het extra zwaar hebben tijdens feestdagen waarbij een nadruk lag op de doctrine. Een andere reden die we niet onbesproken willen houden is dat mensen met een verleden van RAMCOA (oa. georganiseerd en of ritueel misbruik) vaak extra last hebben van feestdagen en vrije dagen omdat deze in het netwerk een bepaalde waarde hadden waarmee de volwassen persoon in herbelevingen teruggenomen wordt naar het geweld tijdens deze data. Niet alleen feestdagen maar ook vakanties kunnen een reden zijn voor triggers rondom vroegkinderlijk trauma. Niet alleen omdat vakantie op zichzelf triggerend kan zijn doordat op vakantie traumatische ervaringen plaatsvonden maar ook omdat het kind vroeger tijdens vakantie meer blootgesteld was aan het geweld of de vrije dagen in een vakantie handig uitkwamen voor het praktiseren van RAMCOA-activiteiten wanneer hier sprake van was. 

Even extra inchecken. 

Zijn er dus feestdagen en ken je iemand met een verleden van vroegkinderlijk trauma? Denk dan extra goed aan ze en check met hen in hoe het gaat. En iedereen is natuurlijk altijd welkom op onze mooie Discord server. We hebben zelfs een speciaal afgesloten kanaal om met elkaar te praten over feestdagen. ┇🎆・feestdagen . 

De CTAD clinic legt in onderstaand filmpje goed uit waarom bijvoorbeeld Pasen of elke andere feestdag ontregelend kan zijn voor mensen met trauma & dissociatie.