Stichting Trauma & Dissociatie 

Lotgenoten, hulpverleners & naastenWelke pagina's/onderwerpen zul je aantreffen binnen onze discord?
Daar willen we graag als onderdeel van taboedoorbreking, inzage ingeven. 💚

(klik op het logo met de 2 hartjes om bij de Discord uit te komen)

Achter sommige kanalen staat een 🔒dit betekent dat dit kanalen zijn waarvoor mensen zelf bij ❗┃extra kanalen  & 🆔┃rollen hun toegang voor moeten aanklikken inverband met de triggergevoeligheid van de onderwerpen die besproken worden in deze kanalen.

VOOR IEDEREEN (die zich aanmeld)
💚┃welkom (hier kiezen mensen een verificatie-pad)
💡┃onze・visie
⚠️┃hulp・en・crisislijnen

VERIFICATIE LOTGENOTEN
📝┃regels・lotgenoten
✅┃verificatie・lotgenoten - (klik op ticket)
⚠️┃hulp・en・crisislijnen

VERIFICATIE HULPVERLENERS/NAASTEN 
(Scrol naar beneden voor deze kanalen) 

📝┃regels・hulpverleners・naasten
✅┃verificatie・hulpverleners・naasten - (klik op ticket)
⚠️┃hulp・en・crisislijnen

#Ticket 00**┃geopend bovenaan de pagina waar alleen de Admins, Moderators en jij (nieuw lid) inkan waarin de vragen uit het verificatie proces beantwoorden kunnen worden voor toelating van de server. 

 LOTGENOTEN KANALEN
♡—WELKOM—♡
📚┃overzicht・kanalen
💡┃onze・visie
📝┃regels・lotgenoten
🚫┃triggerlijst
⚠️┃ hulp・en・crisislijnen

♡—PRAAT MET MODERATORS—♡
🎫┃open・een・gesprek
📷┃instagram・denk・tank

♡—INTRODUCTIE—♡
📣┃mededelingen
❗┃extra-kanalen
🆔┃rollen 
👥┃plural・kit
👥┃plural・kit・vragen
🍀┃verwante ・organisaties
❓┃suggesties・en・vragen
💜┃mod・applicatie
🌐┃socialmedia
🤝┃partner・discords

♡—ALGEMEEN—♡
⭐┃starboard
👋🏻┃mod・introducties
🌎┃algemeen
🙋🏻┃voorstellen
🦉┃40・plus  🔒
💪🏾┃bipoc・en・soc🔒
🌈┃lgbtq
💝┃hulp・en・advies
🌱┃acceptatie
🗃️┃betrouwbare・info
🌙┃slapen・en・nachtkanaal
🧼┃zelfzorg
🤔┃therapieplekken
🎉┃positief・nieuws
👫┃relationele・problemen
💞┃nsfw (seksualiteit)  🔒
🏠┃begeleid・wonen
🍼┃ouderschap🔒
📺┃in・de・media
🏞️┃sfeer・op・de・server
🇧🇪┃vlaanderen

♡—INTERESSES—♡
🤪┃meme’s
💯┃tel・spelletje
🤓┃vraag・van・de・dag
♣️   ┃steekje・los
💼┃studie・en・werk
📝┃infodump・en・research
🎮┃games・films・series
🎨┃creatief
📖┃leesclub
📷┃foto’s
🎶┃muziek
🍳┃koken・en・bakken
☀️┃ommetje


♡—DIS-IS-ME.NL—♡
💭┃over・dis・is・me
✍🏻┃dis・is・me・nieuws
✏️┃meerkeuze・vragen
📝┃open・thema・vragen

♡—DISSOCIATIE—♡
🤗┃dissociatie・ervaringen
⏳┃amnesie・geheugenverlies
☁️┃derealisatie・depersonalisatie

♡—TRAUMA EN TRIGGERS—♡  🔒
💥┃mishandeling 🔒
🚑┃medisch・trauma 🔒
🗣️┃pesten 🔒
🌦️┃hechtingstrauma 🔒
🏠┃huiselijk・geweld 🔒
💔┃seksueel・misbruik 🔒
💙┃ramcoa 🔒
🧸┃seksueelmisbruik・als・kind 🔒
🧠┃iatrogene・schade🔒
🌸┃dogma・vrij (religieus trauma) 🔒DIS is me is te gast in onze server! 

♡—Verwaarlozing—♡ 🔒
🫂┃regels
👤┃verwaarlozing・algemeen🔒
👤┃fysieke・verwaarlozing🔒
👤┃emotionele・verwaarlozing🔒
🗣️┃emotionele・mishandeling🔒

♡—CPTSS—♡
🌎┃cptss・algemeen
🤯┃triggers
❓┃herkenning・en・vragen
🌸┃herkenning
📁┃therapie・tips
😖┃intrusies
🌩️┃herbelevingen

♡—AGDS/DIS—♡
👥┃dis・algemeen
👥┃agds
❓┃herkenning・en・vragen
📁┃therapie・tips
🧩┃polygefragmenteerd
🙆🏻┃tiener・delen
🧑🏼┃volwassen・delen
🏳️‍⚧️┃trans・delen
🏰┃fictieve・delen
🛡️┃beschermdelen
😈┃persecutors
💕┃verzorgende・delen
🌨️┃sombere・delen
🌌┃binnenwereld
🙈┃schaamte・en・schuld
🗣️┃interne・communicatie
🌎┃meertalig

♡—JONGE DELEN—♡ 🔒
☀️┃het・clubhuis 🔒
🐣┃schattige・plaatjes 🔒
(Jonge delen wordt extra goed gemodereerd ivm de kwetsbaarheid van de deelnemers) 

♡—AANVERWANT—♡
🧠┃neurodiversiteit
💭┃hoogbegaafdheid
🦾┃fysieke・beperkingen
🧍🏻┃conversie・pnea
💩┃poepen・plassen・etc
✨┃rouw
🧮┃dwang・ocs 🔒

😱┃angststoornissen 🔒
🔮┃psychose 🔒
🍽️┃eetstoornissen 🔒
⚠️┃suicidaliteit🔒
🧡┃zelfbeschadiging 🔒
💊┃verslavingen 🔒

♡—TRIGGER WARNING RANT KANALEN—♡
💥┃regels
💥┃tw・rant・support・1 🔒
💥┃tw・rant・support・2 🔒
💥┃tw・void・vent 🔒
💥┃tw・vent・art 🔒
💥┃tw・rant・support・AGDS/DIS 🔒
💥┃tw・rant・support・CPTSS 🔒

HULPVERLENER EN NAASTEN KANALEN
✘—Welkom—✘
✘┃triggerlijst
✘┃hulp・en・crisislijnen
✘┃open・een・gesprek
✘┃insta・denk・tank
✘┃onze・visie

✘—OMGANG/BEJEGENING—✘
✘┃bejegening・agds・dis
✘┃bejegening・cptss
✘┃hechting

✘—INFORMATIE—✘
✘┃uitleg・agds・dis
✘┃updates
✘┃uitleg・kanalen
✘┃algemeen
✘┃voorstellen
✘┃wetenschappelijk・onderzoek
✘┃symposium・webinars
✘┃boeken・en・literatuur
✘┃dissociatie・algemeen
✘┃depersonalisatie・derealisatie
✘┃amnesie
✘┃ontkenning
✘┃cptss
✘┃dis
✘┃agds
✘┃acceptatie・van
✘┃onjuist・handelen
✘┃verwante・organisaties


✘—DIS/AGDS DELEN—✘
✘┃kinddelen
✘┃tienerdelen
✘┃beschermdelen
✘┃fictieve・delen
✘┃binnenwereld
✘┃dader・imiterende・delen
✘┃verzorgende・delen
✘┃polygefragmenteerd
✘┃interne・communicatie

✘—TRAUMA ONDERWERPEN—✘
✘┃kindermishandeling
✘┃vroegkinderlijk・seksueel・misbruik
✘┃seksueel・misbruik
✘┃ramcoa
✘┃huiselijk・geweld
✘┃trauma・binnen・psychiatrie
✘┃verwaarlozing
✘┃fysieke・mishandeling
✘┃pesten
✘┃emotionele・mishandeling

✘—AANSLUITEND—✘
✘┃genderdysforie
✘┃zelfbeschadiging
✘┃traumaseksualiteit
✘┃zelfzorg・moeilijkheden
✘┃hechtingstrauma
✘┃suïcidaliteit
✘┃conversie・pnea
✘┃wc・gang
✘┃slapen・en・moeilijkheden
✘┃leven・met・trauma

✘—DIS is me.nl—✘
✘┃over・dis・is・me
✘┃dis・is・me・nieuws
✘┃vragen

KANALEN ALLEEN VOOR NAASTEN
✘—suggesties—✘
✘┃naaste・vragen

✘—NAASTENCONTACT—✘
✘┃naasten・van・agds・dis
✘┃naasten・van・cptss
✘┃voor・ouders

KANALEN ALLEEN VOOR HULPVERLENERS

✘—VOOR HULPVERLENERS—✘
✘┃sparren・en・meer
✘┃hulpverleners・vragen