Stichting Trauma & Dissociatie 

Lotgenoten, hulpverleners & naastenStichting Trauma & Dissociatie

Trauma & Dissociatie is bedacht en ontworpen in 2022 met als enige doel om lotgenotencontact te verschaffen, in 2022 hebben wij ons ontwikkeld tot een serieuze organisatie die naast het bieden van een gemodereerde plek voor lotgenotencontact, informatie verschaft aan iedereen die meer wil weten over vroegkinderlijk trauma en traumagerelateerde stoornissen. In 2023 zijn wij met elkaar naar de notaris gestapt om Stichting Trauma & Dissociatie op te richten. 

Doel van de stichting: 

1. De stichting heeft als doel: het (doen) verbinden en het informeren van slachtoffers en/of hun hulpverleners, naasten en andere geïnteresseerden over vroegkinderlijk trauma vanuit ervaringsdeskundig perspectief, ondersteund met wetenschappelijke bronnen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk. 
3. De stichting beoogt het algemeen nut. 
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aanbieden van een instant messaging- en digitaal distributieplatform (Discord) gericht op het ondersteunen van het herstel van vroegkinderlijk trauma bij lotgenoten, het onderhouden van een kennisbank en community, het schrijven van artikelen en het bieden en/of organiseren van presentaties op relevante evenementen.