TRAUMA EN DISSOCIATIE DIS/AGDS, CPTSS

Lotgenoten, hulpverleners & naastenComorbiditeit

Comorbiditeit is een lastig woord voor stoornissen die gelijktijdig met elkaar voorkomen. Aangezien vroegkinderlijk trauma een hoge mate van predictie heeft op psychische problematiek in de volwassenheid zal het je niet verbazen dat mensen met DIS/AGDS en CPTSS naast de primaire problematiek ook last kunnen hebben van andere uitingsvormingen van het trauma naast de dissociatie en PTSS-gerelateerde klachten. Bij mensen met DIS/AGDS zien we vaak dat bijvoorbeeld 1 deel een eetstoornis kan hebben terwijl andere delen dit niet ervaren of 1 deel middelen misbruikt. Allemaal als eigen maladaptieve vormen van coping met het voor hen opgeslagen trauma. 

Persoonlijkheidsstoornissen 

Aan deze pagina wordt hard gewerkt

Eetstoornissen

Aan deze pagina wordt hard gewerkt 

Middelenmisbruik 

Aan deze pagina wordt hard gewerkt 

Stemmingsstoornissen 

Aan deze pagina wordt hard gewerkt

Angststoornissen 

Aan deze pagina wordt hard gewerkt.